Himalaja


Izvorno ime
Ime:  Himalayas (Himalaya), Himaalay, Himā-laya, Ximalaya Shan, Himālaya
Jezik izvornoga imena:  engleski, hindski, sanskrtski, kineski, nepalski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopneni reljefni oblik
Podtip:  planinski sustav

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Pakistan, Indija, Kina, Nepal, Butan

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Himalaja
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Himalaja
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Himalaja
Države svijeta, 2000.:  Himalaja
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Himalaja
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Himalaja
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Himalaja
Geografski atlas, 1955.:  Himalaja
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Himalaja
Leksikon Minerva, 1936.:  Himalaja
Kocenov atlas, 1919.:  Himalaja
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Himalaja
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Gorje Himalajsko
Kocenov atlas, 1887.:  Himalaja