Impresum

Urednica: Ivana Crljenko

Uredništvo: Adela Iveković, Vesnica Kušar, Željka Richter-Novosel

Suradnici: Tomislav Jogun, Mladen Klemenčić

Jezični savjetnici: Ankica Čilaš Šimpraga, Domagoj Vidović, Goranka Blagus Bartolec, Edin Muftić (arapski, grčki, perzijski)

Leksikografske konzultantice: Sanja Fabijanić (podrijetlo imena država), Zrinka Meštrović

Znanstveni pregled: Ivan Čanjevac, Josip Faričić

Jezično uredništvo: Mirjana Mrakužić, Zrinka Meštrović, Ivana Jović

Korektura: Dubravko Veldić, Maja Karšaj, Dubravka Šalić, Olgica Zidanić

Informatička podrška i izradba mrežnih stranica: Bojan Sudarević