H

Ukupno zapisa: 88

Haag / Hag*

Izvorno ime
Ime:  Den Haag, ʻs-Gravenhage
Jezik izvornoga imena:  nizozemski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Nizozemska


Habeš

Izvorno ime
Ime:  Al-Ḥabaša
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Etiopija, Eritreja


Habsburška Monarhija

Izvorno ime
Ime:  Habsburgermonarchie
Jezik izvornoga imena:  njemački

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Srednja Europa


Hadramaut

Izvorno ime
Ime:  Ḥaḍramawt
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna pokrajina
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Jemen


Hadramaut

Izvorno ime
Ime:  Ḥaḍramawt
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  upravna jedinica
Podtip:  guvernatura

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Jemen


Hadrijanov zid

Izvorno ime
Ime:  Hadrianʼs Wall, Vallum Hadriani
Jezik izvornoga imena:  engleski, latinski

Zemljopisni objekt
Tip:  ostalo
Podtip:  zid

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Ujedinjeno Kraljevstvo


Hadžar

Izvorno ime
Ime:  Ǧibāl al-Ḥaǧar
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopneni reljefni oblik
Podtip:  gorje

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Oman


Haidarabad

Izvorno ime
Ime:  Haidarābād, Hyderabad
Jezik izvornoga imena:  urdski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Pakistan


Haiderabad

Izvorno ime
Ime:  Hyderābād, Hyderabad
Jezik izvornoga imena:  hindski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Indija


Haifa

Izvorno ime
Ime:  Ḥefa, Ḥayfā
Jezik izvornoga imena:  hebrejski, arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Izrael


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>