Haag / Hag*


Izvorno ime
Ime:  Den Haag, ʻs-Gravenhage
Jezik izvornoga imena:  nizozemski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Nizozemska

Napomena
Sjedište nizozemske vlade.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Hag
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Hag
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Hag
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Hag
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Hag
Države svijeta, 2000.:  Haag
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Hag
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Hag
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Hag
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Hag
Geografski atlas, 1955.:  Hag
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Haag
Leksikon Minerva, 1936.:  Haag
Kocenov atlas, 1919.:  Haag
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Haag
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Haag

Oblici riječi
Genitiv:  Haaga / Haga
Lokativ:  u Haagu / u Hagu
Odnosni pridjev:  haaški / haški
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Hažanin, Hažanka, Hažani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Hažanina, Hažanke,Hažana


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja