Haifa


Izvorno ime
Ime:  Ḥefa, Ḥayfā
Jezik izvornoga imena:  hebrejski, arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Izrael

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Haifa
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Haifa
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Haifa
Države svijeta, 2000.:  Haifa
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Haifa
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Haifa
Geografski atlas, 1955.:  Haifa
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Haifa
Leksikon Minerva, 1936.:  Haifa
Kocenov atlas, 1919.:  Haifa
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: