Hindukuš


Preporučeno ime
Hindukuš

Izvorno ime
Ime:  Hindū Kūh, Kūh-e Hindū, Hindu Kush
Jezik izvornoga imena:  dari (perzijski), paštunski (afganski), engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopneni reljefni oblik
Podtip:  planinski sustav

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Afganistan, Pakistan

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Hindukuš
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Hindukuš
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Hindukuš
Države svijeta, 2000.:  Hindukuš
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Hindukuš
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Hindukuš
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Hindukuš
Geografski atlas, 1955.:  Hindukuš
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Hindukuš
Leksikon Minerva, 1936.:  Hindukuš
Kocenov atlas, 1919.:  Hindukuš
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Hindukuš
Kocenov atlas, 1887.:  Hindu Kuš