Hokaido


Preporučeno ime
Hokaido

Izvorno ime
Ime:  Hokkaidō
Jezik izvornoga imena:  japanski

Zemljopisni objekt
Tip:  otočni oblik
Podtip:  otok

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija, Tihi ocean (sjeverni)
Država ili more:  Japan, Japansko more (Istočno more), Ohotsko more

Napomena
U novijim izvorima: Hokkaidō. Povijesno ime: Jeso (prema Yeso ili Yezo).

Drugo prilagođeno ime
Jeso

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Hokaido
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Hokaido
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  Hokaido
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Hokaido
Leksikon Minerva, 1936.:  Hokaido
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: