Hong Kong*


Izvorno ime
Ime:  Xianggang, Hong Kong
Jezik izvornoga imena:  kineski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  ovisno područje
Podtip:  posebna administrativna regija

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Kina

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Hong Kong
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Hong Kong
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Hong Kong
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Hong Kong
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Hong Kong
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Hong Kong
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Hong Kong
Države svijeta, 2000.:  Hongkong
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Hong Kong
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Hongkong
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Hongkong
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Hongkong
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Hongkong
Geografski atlas, 1955.:  Hongkong
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Hongkong
Leksikon Minerva, 1936.:  Hongkong
Kocenov atlas, 1919.:  Hong-kong
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Hongkong
Kocenov atlas, 1887.:  Hong kong

Bilješka
Ime Hong Kong prilagođenica je kineskog izgovora (kantonskoga, haka ili onoga naroda Tanka) imena luke u kojoj su prvi britanski pomorci došli u dodir s mjesnim stanovništvom. Kinesko ime (pinyin Xianggang) znači »mirisna luka« (xiang: miris, gang: luka). »Miris« u imenu odnosi se na miris morske vode u luci, osvježene vodom iz estuarija rijeke Xi (Xi Jiang, Zapadna rijeka), na miris tamjana iz tvornica i skladišta duž obale sjeverno od Kowloona i dr. Hong Kong je bio britanska krunska kolonija od 1843. do 1997., kad je postao posebna administrativna regija Kine. Stariji lik Hongkong rabi se u nekim jezicima (npr. njemačkom, češkom, poljskom) te u imenima nekih hongkonških tvrtki.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja