Indijski ocean


Izvorno ime
Ime:  Indian Ocean, Océan Indien, Hind Mahāsāgar
Jezik izvornoga imena:  engleski, francuski, hindski

Zemljopisni objekt
Tip:  more
Podtip:  ocean

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Indijski ocean
Država ili more:  

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Indik

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Indijski ocean
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Indijski ocean
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Indijski ocean
Države svijeta, 2000.:  Indijski ocean
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Indijski ocean
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Indijski ocean
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Indijski ocean
Geografski atlas, 1955.:  Indijski ocean
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Indijski ocean
Leksikon Minerva, 1936.:  Indijski ocean
Kocenov atlas, 1919.:  Indijski ocean
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Indijski ocean
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Indijski ocean
Kocenov atlas, 1887.:  Indijski ocean