Isfahan


Preporučeno ime
Isfahan

Izvorno ime
Ime:  Eṣfahān
Jezik izvornoga imena:  farsi (perzijski)

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Iran

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Esfahan

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna, 2019.:  Esfahan, Isfahan
Proleksis – mrežna, 2019.:  Esfahan, Isfahan
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Isfahan
Države svijeta, 2000.:  Isfahan
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Isfahan
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Isfahan
Geografski atlas, 1955.:  Isfahan
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Isfahan
Leksikon Minerva, 1936.:  Isfahan
Kocenov atlas, 1919.:  Isfahan
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Isfahan