Japan*


Izvorno ime
Ime:  Nihon (Nippon)
Jezik izvornoga imena:  japanski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Japan

Napomena
Lik Japan u različitim se inačicama rabi u europskim jezicima. Nazivao se i Nipon.

Drugo prilagođeno ime
Nipon

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Japan
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Japan
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Japan
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Japan
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Japan
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Japan
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Japan
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Japan
Države svijeta, 2000.:  Japan
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Japan
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Japan
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Japan
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Japan
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Japan
Geografski atlas, 1955.:  Japan
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Japan, Nipon
Leksikon Minerva, 1936.:  Japan, Nipon
Kocenov atlas, 1919.:  Japan, Japanska država
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Japan
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Japan
Kocenov atlas, 1887.:  Japan

Oblici riječi
Genitiv:  Japana
Lokativ:  u Japanu
Odnosni pridjev:  japanski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Japanac, Japanka, Japanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Japanca, Japanke, Japanaca

Bilješka
Država je nazvana po položaju u odnosu na Kinu, odnosno istočno od nje. Današnje ime Japan starija je kineska prilagođenica japanskoga imena Nihon (Nippon). Iz kineskoga je ime ušlo u malajski (kao Jepun ili Japang), odakle su ga, kako se vjeruje, preuzeli portugalski trgovci i u obliku Japão prenijeli na zapad u 16. st. Japansko ime države potječe od japanskih riječi nichi (sunce) i hon (izvor, izlazak) pa znači »izvor ili izlazak sunca«. Odatle popularno ime za Japan, Zemlja Izlazećega Sunca.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja