Južni prolaz


Preporučeno ime
Južni prolaz

Izvorno ime
Ime:  South Strait, Caolas Theas
Jezik izvornoga imena:  engleski, irski

Zemljopisni objekt
Tip:  more
Podtip:  prolaz

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Atlantski ocean (sjeverni)
Država ili more:  

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna, 2019.:  Južni prolaz
Proleksis – mrežna, 2019.:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Južni prolaz
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Južni prolaz
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Južni prolaz
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Južni prolaz
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: