Andora*


Izvorno ime
Ime:  Andorra, Andorra, Andorre, Andorra
Jezik izvornoga imena:  katalonski, španjolski, francuski, portugalski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Andora

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Andora
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Andora
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Andora
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Andora
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Andora
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Andora
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Andora
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Andora
Države svijeta, 2000.:  Andora
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Andora
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Andora
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Andora
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Andora
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Andora
Geografski atlas, 1955.:  Andora
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Andora
Leksikon Minerva, 1936.:  Andora
Kocenov atlas, 1919.:  Andorra
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Andora
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Andora
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Andorra
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Andore
Lokativ:  u Andori
Odnosni pridjev:  andorski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Andorac, Andorka, Andorci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Andorca, Andorke, Andoraca

Bilješka
Motivacija imenovanja države nije pouzdano utvrđena. Ime Andora vjerojatno potječe od navarsko-aragonske riječi andurrial, što upućuje na »područje prekriveno grmolikim raslinjem«. Toponim je iz predrimskoga razdoblja. Nakon višestoljetnih sukoba između feudalaca sjeverne Katalonije i južne Francuske oko upravljanja Andorom, 1231. urgelski biskup Pocije pod tim joj je imenom dao autonomiju. Zajednički francusko-španjolski suverenitet nad Andorom završio je 1993., kad je dobila ustav.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja