Kairo*


Preporučeno ime
Kairo

Izvorno ime
Ime:  Al-Qāhira
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Egipat

Napomena
Glavni grad Egipta.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Kairo
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Kairo
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Kairo
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Kairo
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Kairo
Države svijeta, 2000.:  Kairo
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Kairo
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Kairo
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Kairo
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Kairo
Geografski atlas, 1955.:  Kairo
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Kairo
Leksikon Minerva, 1936.:  Kairo
Kocenov atlas, 1919.:  Kairo
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Kairo

Oblici riječi
Genitiv:  Kaira
Lokativ:  u Kairu
Odnosni pridjev:  kairski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Kairac, Kairka, Kairci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Kairca, Kairke, Kairaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja