Kirgistan*


Izvorno ime
Ime:  Kyrgyzstan, Kyrgyzstan
Jezik izvornoga imena:  kirgiski, ruski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Kirgistan

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Kirgistan
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Kirgistan
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Kirgistan
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Kirgistan
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Kirgistan
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Kirgistan
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Kirgistan
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Kirgizija, Kirgistan
Države svijeta, 2000.:  Kirgistan
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Kirgistan
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Kirgistan
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Kirgiska SSR°
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Kirgiska SSR°
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Kirgiska SSR°
Geografski atlas, 1955.:  Kirgiska SSR°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Kirgizistan°
Leksikon Minerva, 1936.:  Kirgizistan°
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Kirgistana
Lokativ:  u Kirgistanu
Odnosni pridjev:  kirgistanski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Kirgistanac, Kirgistanka, Kirgistanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Kirgistanca, Kirgistanke, Kirgistanaca

Bilješka
Država je dobila ime po narodu koji je nastanjuje (Kirgistan: »zemlja Kirgiza«). Kirgizi su najbrojniji narod u zemlji. Drugi dio složenice, -stan, u perzijskom jeziku znači »mjesto, zemlja, država«. Ime naroda najčešće se izvodi od kirgiskoga kyrk (četrdeset), a odnosi se na broj plemena koje je ujedinio legendarni Manas, ili od turkijskoga kir (stepa) i gizmek (lutati). Od druge polovice 19. st. dijelovi današnjega Kirgistana bili su pod ruskom upravom; u ruskom su jeziku zadržani likovi Кыргызстан (Kyrgyzstan) i Киргизия (Kirgizija). Od 1936. do osamostaljenja 1991. bio je u sastavu Sovjetskoga Saveza kao Kirgiska Sovjetska Socijalistička Republika. Valja razlikovati ime naroda, Kirgizi, od imena državljana, Kirgistanci.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice