Laičou


Izvorno ime
Ime:  Leizhou bandao
Jezik izvornoga imena:  kineski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopneni reljefni oblik
Podtip:  poluotok

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Kina

Napomena
U novijim izvorima: Leizhou.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  Laičou
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Laičou
Leksikon Minerva, 1936.:  Laičou
Kocenov atlas, 1919.:  Lai-čou
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: