Araks


Preporučeno ime
Araks

Izvorno ime
Ime:  Aras Nehri, Araks, Aras (Araz), Rūd-e Aras, Erez
Jezik izvornoga imena:  turski, armenski, azerbajdžanski (azerski), farsi (perzijski), kurdski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  rijeka

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa, Azija
Država ili more:  Turska, Armenija, Azerbajdžan, Iran

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Araks, Aras
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Araks, Aras
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Aras
Države svijeta, 2000.:  Araks
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Araks
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Araks
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Aras
Leksikon Minerva, 1936.:  Aras
Kocenov atlas, 1919.:  Aras
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Ara
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Erat