Lisabon*


Preporučeno ime
Lisabon

Izvorno ime
Ime:  Lisboa
Jezik izvornoga imena:  portugalski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Portugal

Napomena
Glavni grad Portugala.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Lisabon
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Lisabon
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Lisabon
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Lisabon
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Lisabon
Države svijeta, 2000.:  Lisabon
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Lisabon
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Lisabon
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Lisabon
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Lisabon
Geografski atlas, 1955.:  Lisabon
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Lisabon
Leksikon Minerva, 1936.:  Lisabon
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Lisabon
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Lisabon
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Lisabon
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  Lisabon
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Lisabon
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Lizabon
Kocenov atlas, 1887.:  Lisabon

Oblici riječi
Genitiv:  Lisabona
Lokativ:  u Lisabonu
Odnosni pridjev:  lisabonski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Lisabonac, Lisabonka, Lisabonci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Lisabonca, Lisabonke, Lisabonaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja