Madagaskar*


Preporučeno ime
Madagaskar

Izvorno ime
Ime:  Madagasikara, Madagascar
Jezik izvornoga imena:  malgaški, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Madagaskar

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Madagaskar
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Madagaskar
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Madagaskar
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Madagaskar
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Madagaskar
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Madagaskar
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Madagaskar
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Madagaskar
Države svijeta, 2000.:  Madagaskar
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Madagaskar
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Madagaskar
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Madagaskar
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Malgaška Republika
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Madagaskar
Geografski atlas, 1955.:  Madagaskar°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Madagaskar°
Leksikon Minerva, 1936.:  Madagaskar°
Kocenov atlas, 1919.:  Madagaskar°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Madagaskar°
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Madagaskar°
Kocenov atlas, 1887.:  Madagaskar°

Oblici riječi
Genitiv:  Madagaskara
Lokativ:  u/na Madagaskaru
Odnosni pridjev:  madagaskarski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Madagaskarac, Madagaskarka, Madagaskarci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Madagaskarca, Madagaskarke, Madagaskaraca

Bilješka
Država je dobila ime po otoku Madagaskaru (Madagascar), najvećem otoku u državi. Do otoka je 10. VIII. 1500., na dan svetoga Lovre, doplovio portugalski pomorac Diogo Díaz, brat glasovitog Bartholomeua Díaza, i nazvao otok Sveti Lovro (São Lourenço). Ime Madageiscar prvi je spomenuo Marko Polo u 14. st., a ono je, kako se vjeruje, oblik imena somalskoga grada Mogadiša, s kojim je Marko Polo zamijenio madagaskarsku obalu. Poslije je prevladala portugalska inačica starijega imena (Madagáscar). Autohtoni Malgasi, koji nisu imali ime za cijeli otok, s vremenom su prilagodili portugalsko ime u Madagasikara te ga proširili na cijeli otok. Od kraja 19. st. do osamostaljenja 1960. Madagaskar je bio francuska kolonija. Francuzi su zadržali uvriježeno ime (Madagascar). Od 1958. do 1975. država se nazivala Malgaška Republika, od 1975. do 1992. Demokratska Republika Madagaskar, a od 1992. naziva se Republika Madagaskar.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice