Makao / Macao*


Preporučeno ime
Makao / Macao

Izvorno ime
Ime:  Macau (Macao), Aomen
Jezik izvornoga imena:  portugalski, kineski

Zemljopisni objekt
Tip:  ovisno područje
Podtip:  posebna administrativna regija

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Kina

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Makao
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Makao
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  
Države svijeta, 2000.:  
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Makao
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Makao
Geografski atlas, 1955.:  Makao
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  Makao
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Makao
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Makao

Bilješka
Podrijetlo imena nije pouzdano utvrđeno. Smatra se da potječe od kineskog toponima A-Ma-Gao (zaljev /božice/ A-Ma), kojim se imenuje mjesto gdje su pristali prvi portugalski pomorci i gdje se nalazio hram posvećen božici A-Ma (Mazu), zaštitnici pomoraca i ribara. Ime, koje su Portugalci koristili za cijeli poluotok, prilagodili su portugalskomu jeziku (Amaquão, Amacao, Macao i naposljetku Macau), odakle je ulazilo u europske jezike. Kinesko ime Aomen, koje se u izvorima pojavljuje u 16. st., prevodi se kao »vrata zaljeva« (ao: zaljev, men: vrata), što vjerojatno upućuje na smještaj grada na ulazu u deltu Biserne rijeke (Zhu Jiang). Macao je bio portugalski posjed od druge polovice 19. st. do 1999., kad je postao posebna administrativna regija Kine.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja