Malavi*


Izvorno ime
Ime:  Malaŵi, Malawi
Jezik izvornoga imena:  čičeva, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Malavi

Napomena
Povijesno ime: Njasa (prema francuskom Nyassaland i engleskom Nyasaland).

Drugo prilagođeno ime
Njasa

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Malavi
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Malavi
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Malavi
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Malavi
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Malavi
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Malavi
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Malavi
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Malavi
Države svijeta, 2000.:  Malavi
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Malavi
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Malavi
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Malavi
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Malavi
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Njasa°
Geografski atlas, 1955.:  Njasa°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Njasa°
Leksikon Minerva, 1936.:  Njassaland°
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Malavija
Lokativ:  u Malaviju
Odnosni pridjev:  malavijski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Malavijac, Malavijka, Malavijci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Malavijca, Malavijke, Malavijaca

Bilješka
Država je dobila ime po kraljevstvu Maravi, koje je istoimena skupina srodnih bantuskih naroda utemeljila u 15. st. doselivši se sa sjevera na područje oko jezera Nyasa. Novije ime toga jezera, Malawi, kao i ime naroda i kraljevstva Maravi, obično se dovodi u vezu s mjesnom riječi kojom se opisuje »odraz sunca na jezeru« (malawi možda znači »plamenovi«), ali ima i drugih tumačenja. Britanci su zauzimali dijelove današnjega Malavija od polovice 19. st. Od 1893. do 1907. područje se nazivalo Britanski Srednjoafrički Protektorat (British Central Africa Protectorate). Nekadašnje britansko kolonijalno ime Nyasaland (1891–93. Nyasaland Districts Protectorate i 1907–64. Nyasaland) i ime iz naših starijih izvora, Njasa, potječu od riječi nyasa, koja na jeziku jao znači »velika voda«. Država se osamostalila 1964.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice