Meka


Izvorno ime
Ime:  Makka
Jezik izvornoga imena:  arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Saudijska Arabija

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Meka
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Meka
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Meka
Države svijeta, 2000.:  Meka
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Meka
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Meka
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Meka
Geografski atlas, 1955.:  Meka
Leksikon Minerva, 1936.:  Meka
Kocenov atlas, 1919.:  Meka
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Meka
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Meka
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Meka
Kocenov atlas, 1887.:  Meka