Memfis


Preporučeno ime
Memfis

Izvorno ime
Ime:  Manf, Menfe, Mémphis
Jezik izvornoga imena:  arapski, koptski, grčki

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesno naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Egipat

Napomena
Staroegipatski grad nedaleko od Kaira; prijestolnica Egipta u doba Staroga Kraljevstva.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Memfis
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Memfis
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Memfis
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Memfis
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  Memfis
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Memfis
Leksikon Minerva, 1936.:  Memfis
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Memfis