Mogador


Preporučeno ime
Mogador

Izvorno ime
Ime:  Mogador, Mūġādūr
Jezik izvornoga imena:  portugalski, arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Maroko

Napomena
Povijesno ime za grad Aṣ-Ṣuwayra (do 1959). U nekim novijim izvorima: Esauira (prema francuskom Essaouira).

Drugo prilagođeno ime
Esauira

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna, 2019.:  Mogador
Proleksis – mrežna, 2019.:  Mogador
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Mogadir
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Mogador
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Mogador
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Mogador
Geografski atlas, 1955.:  Mogador
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Mogador
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  Mogador
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Mogadar
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Mogador