Nauru*


Izvorno ime
Ime:  Naoero, Nauru
Jezik izvornoga imena:  nauruanski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Oceanija
Država ili more:  Nauru

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Nauru
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Nauru
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Nauru
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Nauru
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Nauru
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Nauru
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Nauru
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Nauru
Države svijeta, 2000.:  Nauru
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Nauru
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Nauru
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Nauru
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Nauru
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Nauru°
Geografski atlas, 1955.:  Nauru°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Nauru°
Leksikon Minerva, 1936.:  Nauru°
Kocenov atlas, 1919.:  Nauru°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Naurua
Lokativ:  u/na Nauruu
Odnosni pridjev:  nauruanski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Nauruanac, Nauruanka, Nauruanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Nauruanca, Nauruanke, Nauruanaca

Bilješka
Država je nazvana po otoku Nauruu. Podrijetlo imena otoka nije utvrđeno. Do Naurua je 1798. prvi doplovio britanski kapetan John Fearn i nazvao ga Ugodni otok (Pleasant Island). Godine 1888. anektirali su ga Nijemci, koji su se koristili imenom Nauru (prilagodili su nauruansko ime Naoero). Od 1914. do 1942. bio je pod australskom, a od 1947. do osamostaljenja 1968. pod zajedničkom australskom, britanskom i novozelandskom upravom, koja je preuzela njemačku inačicu imena.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice