Nizozemska Gvajana


Preporučeno ime
Nizozemska Gvajana

Izvorno ime
Ime:  Nederlands-Guiana
Jezik izvornoga imena:  nizozemski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  kolonija (nizozemska)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Južna Amerika
Država ili more:  Surinam

Napomena
Povijesno ime za Surinam.

Drugo prilagođeno ime
Surinam

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Nizozemska Gvajana
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Nizozemska Gvajana
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Nizozemska Gvajana
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Nizozemska Gvajana
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Nizozemska Gvajana
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Nizozemska Gvajana
Geografski atlas, 1955.:  Nizozemska Gvajana
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Nizozemska Guajana
Leksikon Minerva, 1936.:  Holandijska Guyana
Kocenov atlas, 1919.:  Holandska Guyana
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Nizozemska Guyana
Kocenov atlas, 1887.:  Nizozemska Gujana