Njasa


Izvorno ime
Ime:  Nyasaland
Jezik izvornoga imena:  engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  protektorat (britanski)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Malavi

Napomena
Povijesno ime za Malavi. Nazivala se i Britanski centralnoafrički protektorat (1893–1907).

Drugo prilagođeno ime
Malavi

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Njasa
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Njasa
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Njasa
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Njasa
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Njasa
Geografski atlas, 1955.:  Njasa
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Njasa
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: