Njemačka*


Izvorno ime
Ime:  Deutschland
Jezik izvornoga imena:  njemački

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Njemačka

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Njemačka
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Njemačka
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Njemačka
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Njemačka
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Njemačka
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Njemačka
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Njemačka
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Njemačka
Države svijeta, 2000.:  Njemačka
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Njemačka
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Njemačka
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Njemačka
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Njemačka (SR i DR)
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Njemačka (SR i DR)
Geografski atlas, 1955.:  Njemačka (Zapadna i Istočna)
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Njemačka
Leksikon Minerva, 1936.:  Njemačka
Kocenov atlas, 1919.:  Njemačko Carstvo
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Njemačka
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Njemačka
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Njemačka
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  Njemačka
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Njemačka
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Njemačka
Kocenov atlas, 1887.:  Njemačka

Oblici riječi
Genitiv:  Njemačke
Lokativ:  u Njemačkoj
Odnosni pridjev:  njemački
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Nijemac, Njemica, Nijemci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Nijemca, Njemice, Nijemaca

Bilješka
Država je dobila ime po narodu koji je nastanjuje (Njemačka: »zemlja Nijemaca«). Slavensko ime naroda Nijemci izvodi se od pridjeva »nijem«, a njime se označivalo onoga koji ne razumije slavenski jezik (odatle češki Německo, poljski Niemcy, slovenski Nemčija). Od njemačkoga imena naroda Deutsche (od starovisokonjemačkoga diutisc iz zapadnofranačkoga *Þeodisk: narodni) i imenice land (zemlja) tvoreno je izvorno ime države Deutschland. Imena države u drugim jezicima izvode se od imena skupine naroda Germani (engleski Germany, talijanski Germania, ruski Германия /Germanija/), od imena germanskih plemena Alemana (francuski Allemagne, španjolski Alemania, turski Almanya) i Sasa (finski Saksa, estonski Saksamaa) te od starije ili novije inačice njemačkoga etnonima (islandski Þýskaland, švedski Tyskland, nizozemski Duitsland).


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja