Njemačka Istočna Afrika


Izvorno ime
Ime:  Deutsch-Ostafrika, German East Africa, Afrique orientale allemande, Afrika ya Mashariki ya Kijerumani
Jezik izvornoga imena:  njemački, engleski, francuski, svahilski (svahili)

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  kolonija (njemačka)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Tanzanija, Ruanda, Burundi

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Njemačka Istočna Afrika
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Njemačka Istočna Afrika
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Njemačka Istočna Afrika
Države svijeta, 2000.:  Njemačka Istočna Afrika
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Njemačka Istočna Afrika
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Njemačka Istočna Afrika
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  Njemačka Istočna Afrika
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: