Njemačka Jugozapadna Afrika


Izvorno ime
Ime:  Deutsch-Südwestafrika, German South West Africa
Jezik izvornoga imena:  njemački, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  kolonija (njemačka)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Namibija

Napomena
Povijesno ime za Namibiju (1882–1915).

Drugo prilagođeno ime
Namibija, Jugozapadna Afrika

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Države svijeta, 2000.:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Njemačka Jugozapadna Afrika
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  Njemačka Južno-zapadna Afrika
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: