Njemačka Nova Gvineja


Izvorno ime
Ime:  Deutsch-Neuguinea, German New Guinea, Siaman Niugini
Jezik izvornoga imena:  njemački, engleski, tok pisin

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna upravna jedinica
Podtip:  protektorat (njemački)

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Oceanija
Država ili more:  Papuanska Nova Gvineja

Napomena
Sjeveroistočni dio Nove Gvineje.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Njemačka Nova Gvineja
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Njemačka Nova Gvineja
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Njemačka Nova Gvineja
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Njemačka Nova Gvineja
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: