Atbara


Preporučeno ime
Atbara

Izvorno ime
Ime:  Aţbara, Nahr ʻAṭbara
Jezik izvornoga imena:  amharski, arapski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  rijeka

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Etiopija, Sudan

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Atbara
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Atbara
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Atbara
Države svijeta, 2000.:  Atbara
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Atbara
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Atbara
Leksikon Minerva, 1936.:  Atbara
Kocenov atlas, 1919.:  Atbara
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Atbara
Kocenov atlas, 1887.: