Panama*


Izvorno ime
Ime:  Panamá (Ciudad de Panamá)
Jezik izvornoga imena:  španjolski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Srednja Amerika
Država ili more:  Panama

Napomena
U nekim novijim izvorima: Panamá. Glavni grad Paname.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  
Države svijeta, 2000.:  Panama
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Panama
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  Panama
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Panama
Leksikon Minerva, 1936.:  Panama
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Panama

Oblici riječi
Genitiv:  Paname
Lokativ:  u Panami
Odnosni pridjev:  panamski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Panamac, Panamka, Panamci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Panamca, Panamke, Panamaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja