Pandžab


Preporučeno ime
Pandžab

Izvorno ime
Ime:  Pañjāb, Punjab, Panjāb
Jezik izvornoga imena:  hindi, engleski, urdski

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna pokrajina
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Indija, Pakistan

Napomena
U nekim novijim izvorima: Punjab.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Pandžab, Pendžab
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  Pandžab
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Pandžab
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Pandžab
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  Pandžab
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Pandžab
Leksikon Minerva, 1936.:  Pandžab
Kocenov atlas, 1919.:  Pandžab
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Pandžab