Primorske Alpe


Izvorno ime
Ime:  Alpi Marittime, Alpes Maritimes
Jezik izvornoga imena:  talijanski, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopneni reljefni oblik
Podtip:  planinska skupina

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Italija, Francuska

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Morske Alpe

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Primorske Alpe
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Primorske Alpe
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Primorske Alpe
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Primorske Alpe
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Primorske Alpe
Geografski atlas, 1955.:  Primorske Alpe
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Primorske Alpe
Leksikon Minerva, 1936.:  Primorske Alpe
Kocenov atlas, 1919.:  Primorske Alpe
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Primorske Alpe
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Morske Alpe
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Morske Alpe, Pomorske Alpe