Rajna


Izvorno ime
Ime:  Rhein, Rhin, Reno, Rein, Rijn
Jezik izvornoga imena:  njemački, francuski, talijanski, retoromanski, nizozemski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  rijeka

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Švicarska, Lihtenštajn, Austrija, Njemačka, Francuska, Nizozemska

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Rajna
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Rajna
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Rajna
Države svijeta, 2000.:  Rajna
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Rajna
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Rajna
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Rajna
Geografski atlas, 1955.:  Rajna
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Rajna
Leksikon Minerva, 1936.:  Rajna
Kocenov atlas, 1919.:  Rajna
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Rajna
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Rajna
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  Rajna
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Rajna
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Rajna
Kocenov atlas, 1887.:  Rajna