Rumunjska*


Preporučeno ime
Rumunjska

Izvorno ime
Ime:  România
Jezik izvornoga imena:  rumunjski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Rumunjska

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Rumunjska
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Rumunjska
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Rumunjska
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Rumunjska
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Rumunjska
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Rumunjska
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Rumunjska
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Rumunjska
Države svijeta, 2000.:  Rumunjska
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Rumunjska
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Rumunjska
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Rumunjska
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Rumunjska
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Rumunjska
Geografski atlas, 1955.:  Rumunjska
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Rumunjska
Leksikon Minerva, 1936.:  Rumunska
Kocenov atlas, 1919.:  Rumunjska
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Rumunjska, Rumunija
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Rumunjska
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Rumunjska, Rumunija
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  Rumunija
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Rumunjska
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Rumunija

Oblici riječi
Genitiv:  Rumunjska
Lokativ:  u Rumunjskoj
Odnosni pridjev:  rumunjski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Rumunj, Rumunjka, Rumunji
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Rumunja, Rumunjke, Rumunja

Bilješka
Država je dobila ime po narodu koji je nastanjuje (Rumunjska: »zemlja Rumunja«). Ime naroda Rumunji (rumunjski Români) potječe od latinske riječi Romanus, koja isprva označuje Rimljanina, stanovnika grada Rima, a potom i cijeloga Rimskoga Carstva. Pretpostavlja se da su predci današnjih Rumunja Dačani, koji su romanizirani u razdoblju rimske vlasti nad njihovim područjem (rimska provincija Dacija, 106–271), pa možda otud potječe latinsko ime naroda Romani (Rumunji). Taj su etnonim za stanovnike današnje Rumunjske zabilježili talijanski putnici u 16. st., kad se pojavljuje i rumunjsko ime povijesne pokrajine Vlaške, Țara Rumânească (Rumunjska zemlja). Jedinstvena rumunjska država nastala je 1862. pod imenom România.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja