Sahara


Preporučeno ime
Sahara

Izvorno ime
Ime:  Aṣ-ṣaḥrāʼ al-kubrá, Sahara, Sahara
Jezik izvornoga imena:  arapski, engleski, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  prirodna regija
Podtip:  pustinja

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Mauritanija, Zapadna Sahara, Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat, Eritreja, Sudan, Čad, Niger, Mali

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Sahara
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Sahara
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Sahara
Države svijeta, 2000.:  Sahara
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Sahara
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Sahara
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Sahara
Geografski atlas, 1955.:  Sahara
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Sahara
Leksikon Minerva, 1936.:  Sahara
Kocenov atlas, 1919.:  Sahara
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  Sahara
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Sahara
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Sahara
Kocenov atlas, 1887.: