Sejšeli*


Izvorno ime
Ime:  Sesel, Seychelles, Seychelles
Jezik izvornoga imena:  sejšelski kreolski, engleski, francuski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Sejšeli

Napomena


Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Sejšeli
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Sejšeli
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Sejšeli
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Sejšeli
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Sejšeli
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Sejšeli
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Sejšeli
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Sejšeli
Države svijeta, 2000.:  Sejšeli
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Sejšeli
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Sejšeli
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Sejšeli
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Seychelli°
Leksikon Minerva, 1936.:  Seychelli°
Kocenov atlas, 1919.:  Seychelli°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Sejšeli, Seychelli°
Kocenov atlas, 1887.:  Sejhelli°

Oblici riječi
Genitiv:  Sejšela
Lokativ:  u/na Sejšelima
Odnosni pridjev:  sejšelski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Sejšelac, Sejšelka, Sejšelci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Sejšelca, Sejšelke, Sejšelaca

Bilješka
Država je dobila ime po otocima Sejšelima (Seychelles). Otoke su 1502. otkrili Portugalci, ali se nisu na njima zadržavali. Francuzi su 1756. pripojili otoke i nazvali ih Séchelles u čast Jeana Moreaua de Séchellesa, ministra financija francuskoga kralja Luja XV. Godine 1794. zaposjeli su ih Britanci, koji su ime prilagodili u Seychelles. Bili su dio britanske kolonije Mauricijusa do 1903., kad su postali zasebna kolonija. Samostalnost su stekli 1976.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice