Sjeverni Kavkaz


Izvorno ime
Ime:  Severnij Kavkaz
Jezik izvornoga imena:  ruski

Zemljopisni objekt
Tip:  prirodna i kulturna regija
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Rusija

Napomena
Nazivao se i Ciskavkazija.

Drugo prilagođeno ime
Ciskavkazija

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Sjeverni Kavkaz
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  
Države svijeta, 2000.:  
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Sjeverni Kavkaz
Leksikon Minerva, 1936.:  Ciskavkazija
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  Predkavkazija
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Predkavkazija
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Predkavkazka