Songkoj


Izvorno ime
Ime:  Sông Hông (Sông Cái)
Jezik izvornoga imena:  vijetnamski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  rijeka

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Vijetnam, Kina

Napomena
Povijesno ime za Crvenu rijeku.

Drugo prilagođeno ime
Crvena rijeka

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  
Proleksis enciklopedija – mrežna:  
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Songkoi
Države svijeta, 2000.:  Songkoi
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Songkoi
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Songkoi
Geografski atlas, 1955.:  Songkoj
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Song-koi, Song-koj
Leksikon Minerva, 1936.:  Song-koi
Kocenov atlas, 1919.:  Song-ka
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Song-ka