Baku*


Preporučeno ime
Baku

Izvorno ime
Ime:  Bakı
Jezik izvornoga imena:  azerbajdžanski (azerski)

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Azerbajdžan

Napomena
Prema arapskom i ruskom Baku. Glavni grad Azerbajdžana.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Baku
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Baku
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Baku
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Baku
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Baku
Države svijeta, 2000.:  Baku
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Baku
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Baku
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Baku
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Baku
Geografski atlas, 1955.:  Baku
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Baku
Leksikon Minerva, 1936.:  Baku
Kocenov atlas, 1919.:  Baku
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  Baku
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Baku
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Baku

Oblici riječi
Genitiv:  Bakua
Lokativ:  u Bakuu
Odnosni pridjev:  bakuanski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Bakuanac, Bakuanka, Bakuanci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Bakuanca, Bakuanke, Bakuanaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja