Surinam*


Izvorno ime
Ime:  Suriname
Jezik izvornoga imena:  nizozemski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Južna Amerika
Država ili more:  Surinam

Napomena
Povijesno ime: Nizozemska Gvajana.

Drugo prilagođeno ime
Nizozemska Gvajana

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Surinam
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Surinam
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Surinam
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Surinam
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Surinam
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Surinam
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Surinam
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Surinam
Države svijeta, 2000.:  Surinam
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Surinam
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Surinam
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Surinam
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Surinam°
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Nizozemska Gvajana°
Geografski atlas, 1955.:  Nizozemska Gvajana, Surinam°
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Nizozemska Guajana°
Leksikon Minerva, 1936.:  Holandijska Guayana°
Kocenov atlas, 1919.:  Holandska Guayana, Surinam°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Nizozemska Guyana°
Kocenov atlas, 1887.:  Nizozemska Gujana°

Oblici riječi
Genitiv:  Surinama
Lokativ:  u Surinamu
Odnosni pridjev:  surinamski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Surinamac, Surinamka, Surinamci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Surinamca, Surinamke, Surinamaca

Bilješka
Država je nazvana po rijeci Suriname. Rijeka je možda dobila ime po indijanskom plemenu Surinen, koje je to područje naseljavalo u doba dolaska Europljana. Podrijetlo imena Surinen (i Suriname) nije pouzdano utvrđeno. Španjolski i engleski kolonizatori rabili su postojeće ime (Suriname, odnosno Surinam). Od 1667. do osamostaljenja 1975. bio je pod nizozemskom upravom. Neslužbeno se nazivao i Nizozemska Gvajana (Nederlands-Guiana).


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice