Ulan Bator*


Izvorno ime
Ime:  Ulaanbaatar (Ulan Bator)
Jezik izvornoga imena:  halha mongolski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Mongolija

Napomena
Glavni grad Mongolije.

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Ulan Bator
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Ulan Bator
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Ulan Bator
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Ulan Bator
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Ulan Bator
Države svijeta, 2000.:  Ulan Bator
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Ulan Bator
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Ulan Bator
Veliki atlas svijeta, 1974.:  
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Ulan Bator
Geografski atlas, 1955.:  Ulan Bator
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Ulan-Bator-Hoto
Leksikon Minerva, 1936.:  Ulan-Bator-Hoto
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  

Oblici riječi
Genitiv:  Ulan Batora
Lokativ:  u Ulan Batoru
Odnosni pridjev:  ulanbatorski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Ulanbatorac, Ulanbatorka, Ulanbatorci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Ulanbatorca, Ulanbatorke, Ulanbatoraca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja