Vijetnam*


Izvorno ime
Ime:  Việt Nam
Jezik izvornoga imena:  vijetnamski

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Vijetnam

Napomena
Povijesno ime: Anam.

Drugo prilagođeno ime
Anam

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Vijetnam
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Vijetnam
Odluka o transakcijskim računima (HNB), 2019.:  Vijetnam
Službena skraćena i puna imena država (MVEP), 2012.:  Vijetnam
Hrvatski opći leksikon, 2012.:  Vijetnam
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Vijetnam
Uputa o upotrebi (HNB), 2007.:  Vijetnam
Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002.:  Vijetnam
Države svijeta, 2000.:  Vijetnam
Rječnik hrvatskoga jezika, 2000.:  Vijetnam
Uputa o upotrebi (NBH), 1994.:  Vijetnam
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Vijetnam
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Vijetnam (Sjeverni Vijetnam, DR Vijetnam i Južni Vijetnam, Republika Vijetnam)
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Vijetnam (Sjeverni Vijetnam, DR Vijetnam i Južni Vijetnam, Republika Vijetnam)
Geografski atlas, 1955.:  Vietnam
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Anam°
Leksikon Minerva, 1936.:  Anam, Annam°
Kocenov atlas, 1919.:  Annam°
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  Anam°
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Anam°

Oblici riječi
Genitiv:  Vijetnama
Lokativ:  u Vijetnamu
Odnosni pridjev:  vijetnamski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Vijetnamac, Vijetnamka, Vijetnamci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Vijetnamca, Vijetnamke, Vijetnamaca

Bilješka
Država je nazvana po nekadašnjem kraljevstvu. Ime Vijetnam (vijetnamski Việt Nam) inverzija je imena kraljevstva Nam Viet (Nam Việt: Južni Viet; kineski Nanyue), koje se u 2. st. pr. Kr. nalazilo na području današnje južne Kine i sjevernoga Vijetnama. Riječ Viet potječe od srednjokineskog Wuat (danas Yue), a dio je imena naroda Bách Việt (kineski Baiyue: Stotina Yuea), koji se u 3. st. pr. Kr. spominju na tom području. Nakon stjecanja neovisnosti od Kine 939. kraljevstvo se nazivalo Nam Viet i Dai Viet (Đại Việt: Veliki Viet). Oblik Việt Nam u vijetnamskim se izvorima pojavljuje u 16. st. Ime Anam (od kineskog Annan: mirni jug) rabilo se u doba kineske vlasti od 7. do 10. st., a tako se nazivao i središnji Vijetnam u doba francuske kolonijalne uprave 1884–1945 (Annam). Ime Vijetnam postalo je službeno ime države nakon 1945.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja
° ime državne prethodnice