Zair


Preporučeno ime
Zair

Izvorno ime
Ime:  Zaïre, Zaïre
Jezik izvornoga imena:  francuski, lingala

Zemljopisni objekt
Tip:  povijesna država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Afrika
Država ili more:  Demokratska Republika Kongo

Napomena
Povijesno ime za Demokratsku Republiku Kongo (1971–97). Nazivao se i Belgijski Kongo.

Drugo prilagođeno ime
Demokratska Republika Kongo, Belgijski Kongo

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Zair
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Zair
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Zair
Države svijeta, 2000.:  Zair
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Zair
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Zaire
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  
Geografski atlas, 1955.:  
Minervin svjetski atlas, 1938.:  
Leksikon Minerva, 1936.:  
Kocenov atlas, 1919.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.: