Benares


Preporučeno ime
Benares

Izvorno ime
Ime:  Banāras, Benares (Banaras)
Jezik izvornoga imena:  hindski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Indija

Napomena
Povijesno ime za Varanasi (do 1957).

Drugo prilagođeno ime


Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Benaras, Benares
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Benares
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Benares
Države svijeta, 2000.:  Benares
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Benares
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Benares
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Banaras
Geografski atlas, 1955.:  Benares
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Benares
Leksikon Minerva, 1936.:  Benares
Kocenov atlas, 1919.:  Benares
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  
Kocenov atlas, 1887.:  Benares