Žuta rijeka


Izvorno ime
Ime:  Huang He
Jezik izvornoga imena:  kineski

Zemljopisni objekt
Tip:  kopnene vode
Podtip:  rijeka

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Azija
Država ili more:  Kina

Napomena


Drugo prilagođeno ime
Huang Ho

Prilagođeni likovi po izvorima
Hrvatska enciklopedija – mrežna:  Žuta rijeka, Huang Ho
Proleksis enciklopedija – mrežna:  Žuta rijeka, Huang Ho
Atlas svijeta, 7. izd., 2008.:  Žuta rijeka, Huang Ho
Države svijeta, 2000.:  Žuta rijeka, Huangho
Atlas svijeta, 6. izd., 1988.:  Žuta rijeka
Veliki atlas svijeta, 1974.:  Žuta rijeka
Atlas svijeta, 1. izd., 1961.:  Huang Ho
Geografski atlas, 1955.:  Hoangho
Minervin svjetski atlas, 1938.:  Žuta rijeka
Leksikon Minerva, 1936.:  Žuta rijeka
Kocenov atlas, 1919.:  Hoang-ho
Slike iz obćega zemljopisa 5-2, 1900.:  
Slike iz obćega zemljopisa 5-1, 1898.:  
Slike iz obćega zemljopisa 4, 1894.:  
Slike iz obćega zemljopisa 3, 1892.:  
Slike iz obćega zemljopisa 2, 1890.:  
Slike iz obćega zemljopisa 1, 1888.:  Hoangha
Kocenov atlas, 1887.:  Hoang-ho