Dublin*


Preporučeno ime
Dublin

Izvorno ime
Ime:  Baile Átha Cliath, Dublin
Jezik izvornoga imena:  irski, engleski

Zemljopisni objekt
Tip:  naselje
Podtip:  glavni grad

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Europa
Država ili more:  Irska

Napomena
Glavni grad Irske.

Oblici riječi
Genitiv:  Dublina
Lokativ:  u Dublinu
Odnosni pridjev:  dublinski / dablinski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Dablinac, Dablinka, Dablinci
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Dablinca, Dablinke, Dablinaca


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja