Kiribati*


Izvorno ime
Ime:  Kiribati, Kiribati
Jezik izvornoga imena:  engleski, gilbertski (kiribatski)

Zemljopisni objekt
Tip:  država
Podtip:  

Lokacija
Kontinent ili ocean:  Oceanija
Država ili more:  Kiribati

Napomena
Povijesno ime: Gilbertovi otoci.

Oblici riječi
Genitiv:  Kiribatija
Lokativ:  u Kiribatiju
Odnosni pridjev:  kiribatski
Etnik (m. r., ž. r., mn.):  Kiribaćanin, Kiribaćanka, Kiribaćani
Genitiv etnika (m. r., ž. r., mn.):  Kiribaćanina, Kiribaćanke, Kiribaćana

Bilješka
Država je dobila ime po otočnoj skupini Kiribati, koju su 1765. i 1788. otkrili britanski pomorci. Po jednome od njih, Thomasu Gilbertu, otoci su nazvani Gilbert, tj. Gilbertovi otoci (Gilbert Islands). Ime Kiribati prilagođenica je engleskoga lika Gilbert(s) na mjesnom, gilbertskom jeziku. S otocima Ellice, tj. Elliceovim otocima (Ellice Islands; današnji Tuvalu) od 1892. bili su britanski protektorat, a od 1916. kolonija Gilbert i Ellice (Gilbert and Ellice Colony). Stjecanjem neovisnosti 1979. preimenovani su u Kiribati.


* ime države, glavnoga grada ili ovisnoga područja